Base de datos de pedigrí American Akita » RAIDEN OF JO-UBA » El análisis del árbol genealógico

   El análisis del árbol genealógico de RAIDEN OF JO-UBA

Sumario#Gen1Gen2Gen3Gen4Gen5Gen6
Antepasados reales67248131624
Máximo antepasados126248163264
Antepasados comunes18      
Antepasados​únicos33      
El coeficiente de endogamia14.6%      

Nombre Sexo #Gen1Gen2Gen3Gen4Gen5Gen6
OKII YUBI'S SACHMO OF MAKOTO11
DRAGON HOUSE NIKKI NO KENICIA11
YUKAN NO OKII YUBI11
NIKKI NO OKII YUBI11
MIKADO NO KIN-HOZAN211
JUHO MARIKO NO KIN HOZAN11
MIYAMOTO MUSASHI NO KIN HOZAN11
TOYO-NO NAMESU-JOO ROM11
SAKURA'S CHUJITSU11
TOMO KUMA NO KIN HOZAN11
MITSU KUMA'S SPLASHDOWN211
FUKUMOTO'S ASHIBAYA KUMA422
KUMA'S AKAI KOSHO GO211
HARU HIME11
SAKUSAKU'S TANUKI-GO11
ISSEI RIKI OJI GO211
TRIPLE-K MIKO422
MICHIKO OF KENSHA11
KINSEI SUNA NIHON NO TAISHI422
KRUG'S SANTO11
O TORA HIKARI-JO MIYAGINOSOW11
TRIPLE K SHOGO422
TENSEI TOKYO MATSUDA11
GINSEI SHIMO422
TRIPLE K. HAYAI TAKA422
TRIPLE K SHINA NINGYO624
FUKUCHIYO-GO22
GORONISHIKI-GO22
KINSHO-GO22
GIN JOO-GO OF TRIPLE K22
MARU KINSEI NO SUNA-GO22
TOCHIFUJI-GO22
TRIPLE K SHINA NINGYO22 Яндекс.Метрика
DF 2020 dogsfiles.com

mail@dogsfiles.com