Welcome Guest

User:
Pass:
Auto-Login:

Register!
Databases of all dog's breeds. Базы собак всех пород.

Pedigree database American Akita » GOSHEN'S DRESSED TA' KILL » Pedigree analysis

   Pedigree analysis for GOSHEN'S DRESSED TA' KILL

Summary#Gen1Gen2Gen3Gen4Gen5Gen6
Actual ancestors5322481522
Maximum ancestors126248163264
Common ancestors0      
Unique ancestors36      
Coefficient of Inbreeding0%      

Nick Sex #Gen1Gen2Gen3Gen4Gen5Gen6
KINOUK'S DREAM MAKER11
O'BJ KING'S RANSOM11
THE MAD HATTER O'BJ11
THE WIDOW-MAKER O'BJ11
DAIJOBU'S JOTO11
O'B J NIKKI NO NIKKI11
THE REAL MCCOY O'BJ11
THE SAME DAME O'BJ11
O'BJ BIGSON OF SACHMO11
O'BJ DAME OF THE GAME11
DRAGON HOUSE NIKKI NO KENICIA11
MAXWELLS KURO BAN KUMA11
KAKWA'S ORCA11
O'BJ MISS TAKEN TIGER DE ALICIA11
OKII YUBI'S SACHMO OF MAKOTO422
KATAGI NO AYAME GO11
BAR K'S SUMI11
JUHO MARIKO NO KIN HOZAN422
JADE KO SAMURAI ROM FEMALE11
MIKADO NO KIN-HOZAN624
LANGAN'S AMATERASU-O-MI-KAMI11
NIKKI NO OKII YUBI11
KIM-SAI'S ROYAL JIKARA KUMA11
TEE JAY'S KATO KID DE ALICIA11
SHUSO SAKI TUMI OF OKII YUBI11
YUKAN NO OKII YUBI11
FUKUMOTO'S ASHIBAYA KUMA33
TOYO-NO NAMESU-JOO ROM11
TOMO KUMA NO KIN HOZAN22
WHITE PAWS DYNO-MITE DEALICE11
N BAR J'S MOMO DE ALICIA11
AITOCHI'S TOMODACHI11
SAKURA'S CHUJITSU22
MIYAMOTO MUSASHI NO KIN HOZAN22
TOSHIRO'S KARATE DRIFT11
MITSU KUMA'S SPLASHDOWN22 Яндекс.Метрика
DF 2020 dogsfiles.com

mail@dogsfiles.com