Base de datos de pedigrí Tosa Inu

Nombre:
Sexo
Color:
Lugar de nacimiento:
Fecha de nacimiento:
Sello:
Tipo de pelo::
Domicilio:
         

Búsqueda

Todo   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Mostrado: 0 - 50 de 106

% Nombre: Padre: Madre: Sexo Fecha de nacimiento:
4%  2 ND TEMBOSHI YUME SW YOKOZUNA
7%  7TH. DAIKICHIRYUU GO KAWAGUCHISOU
9%  ABBEY DIAMANT SEVERU
4%  AKI DU CENTER CLUB MOLOSS WOLF SHAUHACHI-IMPERIALS MICKEY2UKAI DU CENTER CLUB MOLOSS WOLF
9%  AKIKO SHIGERU OCTOPUS HARUKO-TSUYOCCHIZIMU TOSA CENTRUM
7%  AKIRA DELLA PORTO DIPINTA
4%  AKIYURYU YOKOZUNA
34%  ASHIGARA MAEGASHIRA OCTOPUS ICHIDO NI FUTATSUBAIRA TAIKO 21/06/2009ASHIGARA MAEGASHIRA
12%  AYKI ZE SPICAKU SHAUHACHI-IMPERIALS AKAGIABBEY DIAMANT SEVERU
7%  BABETTE MOLOSS DE HARGHITA
31%  BAIRA TAIKO BULL BROTHERS BON JOVIFELICITA SCHIMKO ROWEN 10/05/2005BAIRA TAIKO
4%  BIGSOO
29%  BIGTOO KINGDOMBIGSOO BIGTOO
9%  BIHO
7%  BIRA SCHIMKO ROWEN
24%  BUDA STONEWALL 2 ND TEMBOSHI YUME SW YOKOZUNAYUME NO FURIN SW BUDA STONEWALL
7%  BULL BROTHERS BON JOVI RAMAGOCHISOJTOR SZEPE AKIRA BULL BROTHERS BON JOVI
12%  CCHIZIMU TOSA CENTRUM
7%  CHACHA GO KAWAGUCHISOU
7%  CHYRIU TOSA CENTRUM
7%  CUKI ZE RPT
4%  DAIGI TOSA CENTRUM
12%  DARO AKIKO SHIGERU AKI DU CENTER CLUB MOLOSS WOLFAKIKO SHIGERU
7%  DDUNGSOON
26%  DIZEL ROYAL MOLOSS KENNEL DARO AKIKO SHIGERUETSUKO NAOMI ZE SPICAKU 06/03/2016
7%  DOGSTAR'S BANKEN DOGSTAR'S BANKEN
5%  DOGSTAR'S ISHI
7%  DOGSTAR'S YAMATO RYOMADOGSTAR'S ISHI DOGSTAR'S YAMATO
17%  DORKA MOLOSS DE HARGHITA LEON MOLOSS DE HARGHITABABETTE MOLOSS DE HARGHITA
4%  EAST WEST HIRO
5%  EAST WEST TAYOMA
51%  EKIREI MAEGASHIRA ZEK MOLOSS DE HARGHITAASHIGARA MAEGASHIRA 27/11/2013EKIREI MAEGASHIRA
9%  ERIKA MOLOSS DE HARGHITA
12%  ETSUKO NAOMI ZE SPICAKU BUDA STONEWALLAYKI ZE SPICAKU
7%  FAGIOLINO DELLA PORTA DIPINTA
7%  FELICITA SCHIMKO ROWEN CUKI ZE RPTBIRA SCHIMKO ROWEN FELICITA SCHIMKO ROWEN
5%  GEBARTPARTI DAFMON
5%  H'DOGSTAR'S
41%  HISAKI MAZURSKI SAMURAJ 01/01/2015HISAKI MAZURSKI SAMURAJ
7%  JINGU TOSA CENTRUM
4%  JUNJI TOSA CENTRUM EAST WEST HIROTENSAJI TOSA CENTRUM
7%  KAKO GO KAWAGUCHISOU
46%  KASHI-HOSHI COME AND GET ME 04/05/2016KASHI-HOSHI COME AND GET ME
26%  KINGDOM LION KINGKISOOM KINGDOM
0%  KISOOM
31%  KUMA MOLOSS DE HARGHITA YAMATO GO KOMUKAISOUXENIA MOLOSS DE HARGHITA 01/10/2014KUMA MOLOSS DE HARGHITA
7%  LEON MOLOSS DE HARGHITA
7%  LION KING BIHODDUNGSOON LION KING
17%  MICKEY GO KOMIKAISOU MUMEI 2 GO KAWAGUCHISOUCHACHA GO KAWAGUCHISOU
7%  MUMEI 2 GO KAWAGUCHISOU Яндекс.Метрика
DF 2021 dogsfiles.com

mail@dogsfiles.com